Voorstelling reserveren

Reserveren voor een maaiveld-logovoorstelling

Wilt U zeker zijn van een plek en alvast reserveren? Heel slim want de voorstellingen zijn vaak uitverkocht!

Stuur een email naar info@stadstoneel.com onder vermelding van de naam waaronder U reserveert; de naam van de voorstelling, de datum en tijd dat U wilt komen, de locatie van de voorstelling, en natuurlijk hoeveel kaarten U wil reserveren,

bv: ( naam); HET PLEIN; 26 september 2021, 19:00; Dora Tamanaplein; 2 plaatsen.

Zodra U een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen, is de bestelling voor U gereserveerd en kunt U (indien nodig) het geld overmaken op onze rekening nr. NL65TRIO0390297186 t.n.v. Stichting Stadstoneel o.v.v.:
– voorkeur datum
– naam waaronder u reserveert

We hopen U bij een van onze voorstellingen te zien!