VOORSTELLINGEN

In 2016 is naar aanleiding van de aanslagen in Brussel en Parijs en de zich ontwikkelende angst en argwaan onder bewoners buurttheaterproject ‘De Pijp Uit’ opgezet en uitgevoerd met leerlingen van het ROC met oudere buurtacteurs. In 2018 heeft Joanne Swaan samen met de leerlingen van de IVKO school en ouderen uit de wijk de voorstelling ‘Kennen Wij Elkaar‘ gemaakt die als een echte culturele happening door bezoekers werd ervaren. De jaren erna volgden het succesvolle 75+ project ‘Spelen Met Tijd’, dat in 2023 een vervolg zal hebben in samenwerking met Dynamo, en HET PLEIN. Dit laatste locatieproject met livemuziek op het Dora Tamanaplein, gespeeld door buurtgenoten met en zonder verblijfspapieren, was zo’n bijzondere ervaring voor zowel spelers als bezoekers dat is besloten hier een jaarlijkse traditie van te maken: een gratis buurtvoorstelling met en voor buurtbewoners op dit voor iedereen toegankelijke plein. Juni 2023 stond daar de buurtvoorstelling Pulp Fashion, over de ‘Pulp’ van deze tijd en hoe daar samen weer ‘Fashion’ van te maken. Dit jaar staat Ceci n’est pas De Pipe gepland. Een voorstelling die het resultaat zal zijn van het theatrale onderzoek door buurtacteurs of de echte Pijpbewoner bestaat.


menu