Stichting Stadstoneel

stadstoneel-grootDe Stichting beoogt  kunst en speciaal theaterkunst sterker in de samenleving te integreren. In deze tijd van extreme individualisering en ook economisch zwaar weer vallen steeds meer mensen buiten de boot. Er is een groeiend percentage eenzame mensen. Deze eenzaamheid speelt door alle lagen van de bevolking.

Stichting Stadstoneel wil verdere versnippering door individualisering tegengaan en helpen via kunst en theater sociale verbindingen te herstellen (tot nu toe voornamelijk in Amsterdam-Zuid). Dit doet zij door middel van:

  • Het samenbrengen van mensen, ongeacht hun leeftijd, origine of financiële situatie, tijdens het creatieve proces van het maken en beleven van kunst en theater in het bijzonder.
  • Het maken en uitvoeren van maatschappelijk relevante producties evt.  in samenwerking met andere professionele theatermakers.

Op deze wijze beoogt zij de toegevoegde waarde  van kunst sterker in de samenleving te integreren en  voelbaar maken.