het plein

over de voorstelling

Voorstelling HET PLEIN begon als een vrijplaats waar mensen met cultureel verschillende achtergrond, leeftijd en met of zonder verblijfsdocumenten, elkaar ontmoeten en passeren en vond plaats op het voor iedereen toegankelijke Dora Tamaraplein. Onder de late zomerzon, werden bewoners en (al dan niet toevallige) bezoekers getrakteerd op deze verrassende voorstelling met bijzondere door de spelers uitgevoerde live-muziek.


De omgeving van het plein was aangekleed met gele ‘gemeente’-borden met teksten als ‘Pas Op Vreemdelingen’, Vol=Vol’, ‘U kunt nog terug’, ‘Kunstwerk in uitvoering’ en dergelijke. Ook hielden de spelers een humoristisch toelatingsbeleid voor de bezoekers van HET PLEIN. Dit gaf enige richting, maar de meeste bezoekers werden geboeid door het stille en het soms onvoorspelbare spel van gewone mensen, randfiguren, muzikanten en passanten.

In vier maanden hebben 20 mensen uit de buurt, met en zonder verblijfsdocumenten, samengewerkt aan theatraal en fysiek spel en muzikale uitwisseling. Vanwege de multi-taligheid van de spelersgroep is gekozen voor non-verbale communicatie, fysieke expressie en het gebruik van live-muziek.


De sfeer in de groep werd steeds hechter en heeft mensen die elkaar nooit zouden ontmoeten bij elkaar gebracht. Er zijn voorzichtige vriendschappen en nieuwe samenwerkingen ontstaan en de drempels tot elkanders eigenheden zijn wat verlaagd. Dit was zowel een artistiek als sociaal succes.

Met dank aan

Buurtvoorstelling HET PLEIN is in samenwerking met HVO-Querido tot stand gekomen en
mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, de Gemeente Amsterdam en
Stadsdeel Zuid.

menu